Cserkésztoborzó és cserkésznap


A bánáti cserkészeket tömörítő Torontál Cserkészkörzet szervezésében egy sikeres toborzón vannak túl, és egyidőben megtartottak egy cserkésznapot is Muzslyán. Sok cserkésszel, de talán még több érdeklődővel telt meg a muzslyai plébániatemplom udvara október 23-án. A helyi gyerekek mellett érkeztek fiatalok Udvarnokról, Szentmihályról és Lukácsfalváról is, sőt Temerinből is jöttek vendégek, úgy leendő cserkészek, mint kisegítők, felnőttek is.

            Mint Süveg Hilda, a Torontál Cserkészkörzet elnöke elmondta, jól jött a segítség, mert mindannyian meglepődtek a szép számban megjelentek láttán, a gyerekek pedig nagy érdeklődéssel fogadtak minden foglalkozást. Volt batikolás, hímzés, amit nemcsak a lányok próbáltak ki, hanem a fiúk is öltögették a mintákat, ugyanúgy fordítva is érvényes volt, hogy a kendőgyűrű mintáinak felrajzolásában, annak pirográffal történő beleégetésében a lányok is serénykedtek. A szervezők rejtett terve is ebben benne volt, hiszen ha a fiatalok kedvet kapnának a cserkészkedéshez, a kendőgyűrű után már a kendő megszerzése lehet a cél. Ezek mellett még cserkészliliomot ábrázoló lapocskát is festettek, karkötőket fontak, népdalt tanultak, de a játékok sem maradtak el. A cserkészjátékok mellett a népi játékokra is nagy hangsúlyt fektettek. A plébániaudvarban lévő játszóteret is kihasználták: a libikóka, az emberi (ebben az esetben gyermek)erővel forgatható körhinta sem maradt üresen. Egy-két labda is ott pattogott a focipályán, a legügyesebbek rúgták a bőrt.

            A cserkészek táborozóhelyét bemutató körlet iránt is nagy volt az érdeklődés, ugyanis onnan indult a program, hiszen – mint az a cserkészeknél természetes – zászló felvonás is volt, és elénekelték a cserkészhimnuszt is, majd „hivatalosan” is bejelentette a napi tiszt a program menetét. Sokan nem tudták még a cserkészhimnusz szövegét, de mindannyian izgatottan figyeltek minden mozzanatot magukba szippantva, hogy aztán jól megjegyezzék a tapasztaltakat.  

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség jelenleg mintegy 400 cserkészt tömörít. Ők 12 csapatban és az alakuló csapatokban tevékenykednek – ezt már az elnöktől, Gabona Ferenctől hallottuk, aki hozzáfűzte, hogy a cserkészév az iskolaévvel egy időben indul, így a tanévvel megkezdődnek Vajdaság szerte a tagtoborzások, és különösen a mostani járványos helyzetben nagyon fontos, hogy a fiatalok leküzdjék a bezártság negatív hatásait, hogy kimozduljanak, és a számítógép melletti ücsörgést hasznos tennivalókkal váltsák fel. A leendő cserkészek megtudhatták, hogy ez a mozgalom a természetszeretetről, a kötelesség teljesítéséről, a törvénytartásról, valamint a napi jó cselekedetekről is szól. A gyerekeknek az őrsökbe formálódva lehetőséget adnak, hogy kifejthessék kreativitásukat, érdeklődésüket, képességüket.

            A körletben nézelődőknek minden apró kis részletet bemutattak, sokuknak meg is tetszett, amit ott láttak, hogyan kell felállítani a sátrat, hogyan kell készíteni lavórtartót vagy éppenséggel cipőtartót. Ehhez a csomózást is meg kell tanulni, egy-két ilyen módot is bemutattak, de a használatos eszközöket is felsorakoztatták. A cserkészek esetében az önállóságra tanítás is egy fontos lépés. Valódi sikerélményt jelent, ha  önmaguk el tudnak készíteni olyan eszközöket, amelyeknek kialakítása kihívást is jelent. Volt, aki már ezen az első alkalmon egy kés kifaragásába kezdett, s nagyon megtetszett neki ez a foglalatosság.

            Persze azon is elgondolkodtak a gyerekek, hogy mi minden kerülhetne a napi jótettek közé: például a segítségnyújtás az embereknek, idősebbeknek, fiatalabbaknak egyaránt, de állatoknak, növényeknek is. Vagy például jótettnek számít a nem csúfolódás. A fiúk esetében, ha nem húzgálják a lányok haját, vagy nem bántják meg a másikat, a gyengébbet.

            Ennek a muzslyai összejövetelnek, a cserkésznapnak a fontosságát, illetve a fiatalokra kifejtett jótékony hatását felismerte a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság is, és egy pályázaton keresztül támogatták is a Torontál Cserkészkörzetet.

  • Kónya-Kovács Otília