Kategória: Események

Nemzetközi Pásztornapot rendeztek Muzslyán

A pásztorok, juhászok, csordások és kanászok egykori kunyhójának és mindennapi ételük, illetve öltözékük bemutatásával a muzslyai RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesülete 19. alkalommal rendezett Pásztornapot eme bánáti településen – nemzetközi jelleggel. Az esemény – a szokásokhoz hűen – egy birkapaprikás főző-versennyel és a pásztorétkek bemutatásával kezdődött. Míg a szakácsok bográcsaiban rotyogott az ízletes étel, addig sor került a háziasszonyok ….  Read More

Ahol a közösség összetart – templombúcsú és falunap volt Muzslyán

Szeptember második hétvégéjén megkétszereződött a 133 éves Muzslya lakossága, ugyanis sokan hazalátogattak a templombúcsúi és falunapi ünnepségre.Az ünnepség első napján – a hagyományokhoz hűen – a Magyar Ház nagytermében megnyitották a civil-szervezetek és egyesületek közös kiállítását, amely keretében bemutatkozott a Nők Klubja, a MAKK, a Krasznica Vadászegyesület, a RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesülete, a Muzslai Petőfi Sándor MME, ….  Read More

Jelentős útjavítási munkákat végeznek Muzslyán

Nagybecskerek Város költségvetéséből az útjavításokra szánt összeg egyharmadát Muzslya Helyi Közösség használta ki az utóbbi hónapokban – emelte ki Palatinus Ervin, tanácselnök, ezzel is alátámasztva a látványos munkálatok nagyságát és jelentőségét.   Néhány hónapja már dolgoznak az aszfaltmaró és aszfaltozó gépek Muzslya utcáin is – ezekről a közművesítési munkálatokról nyilatkozott Palatinus Ervin, a helyi közösség tanácselnöke.- ….  Read More

A muzslyai lakodalmi szokások nem merülnek feledésbe

A  RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesületének szervezésében 18. alkalommal került sor a Muzslyai lakodalom elnevezésű rendezvényre, a hagyományos vőfély- és koszorúslány-találkozóra, valamint a menyasszony- és menyecskeruha-bemutatóra is. A rendezvény – a szokásokhoz hűen – lakodalmi disznópaprikásfőző versennyel kezdődött. Amíg a bográcsokban főttek a finom étkek, addig a koszorúslányok és a vőfélyek alkalmi mondókákkal hívogatták a jelenlevőket az esti lakodalmi bálba.  Az egybegyűlteket a házigazdák nevében ….  Read More

„Ég a tűz, Szent Iván-i tűz…”

A hagyományápolók az idén is megtartották a Szent Iván-napi rendezvényüket, amely alkalmával ezúttal is a helyi  közösség épületének parkjában gyűltek össze, hogy együtt üljék meg ezt az ünnepet. Már jó néhány éve elevenítették fel ezt a szokást a RÉMUSZ tagjai, akik a többi régi, faluban egykoron élő néphagyományok megőrzését, éltetését vállalták fel. Bíró István, az ….  Read More

Sportnap a nyugdíjasok részére

Muzslyán a két nyugdíjas egyesület – az Öregségi- és a Rokkantnyugdíjasok egyesülete – sportszakosztályának szervezésében június közepén sportnapot tartottak, amelyen 11 csapat vett részt, melynek tagjai Nagykikindáról, Bácskossuthfalváról, Nagybecskerekről, Muzslyáról, Beodráról, Tamáslakáról és Zsigmondfalváról érkeztek. A versenyzők négy diszciplínában mérettettek meg, pikádózásban, lengőtekében, korong dobálásban és gólra lövésben.A pontszámok összesítése után kiderült, hogy a nagybecskereki ….  Read More

Remekeltek a muzslyai fiatal tűzoltók

A muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai részt vettek a Nagybecskereken megtartott körzeti tűzoltóversenyen. Két növendék- és egy ifjúsági csapattal szerepeltek. Ezúttal sem maradt el a siker, ugyanis az egyik növendékcsapat első lett, így versenyezhetnek a közeljövőben megtartandó országos tűzoltóversenyen is. A másik növendékcsapat negyedik helyen végzett, míg az ifjúsági csapat a második helyezett lett. A ….  Read More

Festőtábor Hallai Mihály emlékére

A Muzslyai Amatőr Képzőművészeti Klub (MAKK) tagjai a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében szervezték meg a hagyományos  MAKKolorit  elnevezésű festőtáborukat, melynek célja a barátkozáson, társalgáson kívül az alkotók közötti tapasztalatcsere volt. Az idei rendezvény Hallai Mihály, a klub egykori elnökének emlékére lett megtartva, aki tavaly októberben hunyt el. Az egész napos eseményen mintegy harminc topolyai, pacséri, ….  Read More

Negyvenéves a muzslyai Aratóverseny

Négy évtizeddel ezelőtt, 1983. július első szombatján, hagyományaink iránti tiszteletből, a helyi Földműves Szövetkezet, a Muzslai Petőfi Sándor MME, a Nők Klubja és a Helyi Közösség Tanácsa összefogott és megszervezték az első Aratóversenyt, a kenyér ünnepét, azzal a céllal, hogy a gépesített munkatechnika világában gyermekeink, unokáink lássák, miként takarították be kézi erővel elődeink a kenyérgabonát. ….  Read More

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én…”

Kosztolányi Dezső: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én…” mottóval egy alkalmi, kétnyelvű műsor keretében a Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületének tanulói megünnepelték az anyanyelv nemzetközi napját. A délelőtt folyamán a felső tagozatos diákok az anyanyelvápolás fontosságáról és annak megőrzéséről beszéltek, míg a délután folyamán az alsó tagozatos tanulók egy-egy szavalattal és népdallal tették színesebbé eme ….  Read More