HK iroda

Juhász Törköly Krisztina

Titkár

Munkanapok: hétfő - péntek. Megtalállható az 1. irodában.

Munkaidő:
* 08:00-12:00 ügyfélfogadás
* 09:00-09:30 szünet
* 12:00-15:00 adminisztrálás - terep

Telefon: 023/540-498

Email: mz.muzlja@grad.zrenjanin.rs

Feladatköre:

* szervezi a helyi közösség tevékenységéből eredő munkákat,
* előkészíti a helyi közösség évi program és pénzügyi tervezetét és azok végrehajtását,
* a helyi közösség Tanácselnökével karöltve szervezik a Tanács és annak szerveinek működését,
* kidolgozza a Tanács, valamint annak szerveinek döntéseit és megállapodásait, és gondot fordít azok végrehajtására,
* elvégzi a szükséges adminisztratív-technikai munkálatokat a választások valamint referendum lebonyolítására,
* fogadja a polgárokat és pártok képviselőit, átveszi a beadványaikat,
* szükség szerint megszervezi a polgárvédelmi struktura mozgosítását,
* vezeti a jegyzőkönyvet a polgárok nagygyűlésén, Tanácsüléseken valamint a Tanács szerveinek ülésein
* végez egyébb munkálatokat a Tanácselnök megbízásából, munkájáért viszont a Tanácsnak felelős.

Szórványközpont

Borbély Tivadar

Irodavezető

Munkanapok: hétfő - péntek. Megtalállható a 3. irodában.

Munkaidő: 08:00 - 14:00

Telefon: 064-586-07-69

Email: kozep.banati.szorvanykozpont@gmail.com

Az iroda működését a Magyar Kormány támogatatja.

Feladatköre:
* Tájékoztatás az aktuális pályázatokról
* hivatalos ügyek intézése,
* jogi tanácsadás,
* pénzügyi/könyvelési tanácsadás,
* irodai eszközök használata,
* pályázati tanácsadás a pályázat megvalósításának bármely szakaszában (tervezéstől az elszámolásig)
* a civil szervezetek közötti viszonyok erősítése,
* a többi társadalmi tényező (adományozók, helyi önkormányzatok, tartományi és köztársasági szervek, nemzetközi szervezetek és hasonlók) iránti szervezettebb föllépés,
* a civil szervezetek szükségleteinek és álláspontjainak közös kialakítása,
* szorosabb ismeretségek kialakítása a hasonló tevékenységet folytató, vagy azonos régióban tevékenykedő civil szervezetek között,
* a Szövetség tagjainak tájékoztatása a közös érdekű kérdésekről, továbbá a nyilvánosság tájékoztatása a civil szervezetek tevékenységéről a saját közlöny, honlap és más eszközök révén,
* mindaz, ami még elősegítheti A CIVIL SZERVEZTEK hatékonyságát.

Társulhatunk hasonló szervezetekkel és egyesületekkel, valamint betagosodhatunk hazai és nemzetközi szervezetekbe és szövetségekbe.

2013. december 5-én ünnepélyesen lett átadva a helyi közösség épületében helyet kapott iroda, az újonnan megnyílt Közép-Bánáti Civil Központnak. Az újonnan megnyílt központ által a szórvány civil egyesületei számíthatnak a segítségre, mégpedig a Közép-bánáti régióba tartozók. A működtető a Fókusz Klaszter Családi Gazdálkodók Egyesülete, amely a térség fejlődéséért száll síkra a megalakulásától. A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére ez a Civil Központ Szórványközponttá alakult át és sikeressen működik e név alatt is. Muzslya szerepe Közép-Bánát Szórványközpontjaként kiemelten fontos, magyar közössége jelentős. A környező helységek, valamint településünkön belül található mintegy harminc civil szervezet munkáját támogatjuk és segítjük napról napra.

Közép-bánáti Szórványközpontként a térség civil szervezeteit, magyarságát igyekszünk a legkülönfélébb módokon támogatni. Irodánk feladatai közé tartozik többek között a tagszervezetek és más szervezetek tájékoztatása a pályázatokról, képzésekről, konferenciákról és más, a civil egyesületek számára fontos eseményekről. Rendszeresen szervezünk találkozókat, konferenciákat és tematikus előadásokat vajdasági és külföldi előadókkal. Művelődési és szórakoztató rendezvényeinket mindig szép számmal látogatják a térség településeinek lakosai.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Falugazdász

Horváth Éva - falugazdász

Horvát Éva

Ügyvezető

Munkanapok: hétfő, szerda, péntek. Megtalállható a 3. irodában.

Munkaidő: 7:00 - 15:00.

Ügyfélfogadás: 8:00 – 14:00.

Telefon: 069-552-57-62

Email: zec.eva95@gmail.com

Feladatköre:
Már több, mint egy éve Muzslyán...

Horvát Éva végzi a falugazdász feladatát. Muzslyán a Helyi Közösség épületében tevékenykedik.

* Ügyintézés a mezőgazdasági gazdasággal kapcsolatban (űrlapok kitöltése, kérvények írása, bérleti/használati szerződések írása, parcellák bejegyezése/törlése, új gazdaság nyitása, stb),
* Pályázatok írása és lebonyolítása (minisztériumi/tartományi/községi pályázatok, Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatok),
* Előadások, rendezvények, szakmai tanulmányutak szervezése. A modern technológiai követelményeknek megfelelően a falugazdásznak facebook csoportja is van a termelők részére, ahol mindig megosztja a legfontosabb híreket, újdonságokat, ha vannak változások a törvényben vagy egyéb hasznos információk.

A falugazdász programot a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége működteti a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium támogatásával. 
Bővebb információt a szolgáltatásról a Vajdasági agráregysületek szövettségének honlapján tekintheti meg.

Anyakönyvvezető

Bugar Aleksandar

Bugar Aleksandar

Anyakönyvvezető

Munkanapok: kedd és csütörtök. Megtalállható a 2. irodában.

Munkaidő: 10:30 és 12:00 között.

Telefon: 023/315-03-26

Email: mz.muzlja@grad.zrenjanin.rs

Feladatköre:

* a születési, a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatok kiadása,
* állampolgársági bizonylatok kiadása,
* az újszülöttek bejegyzése,
* házasságkötés – külön kérvénnyel igényelhető,
* bizonylat kiadása a szabad családi állapotról,
* bejegyzés a halotti anyakönyvbe,
* a halotti bizonyítvány kiadása.

   Mivel a személyes adatok, amelyekkel az anyakönyvvezetők szolgállnak egy egységes szerbiai szintű információs rendszerbe vannak foglalva, így azokat bármelyik községgből lehet igényelni.

   A hagyományos iratok igénylése mellett, 2019. év január 23-ától az E (virtuális) anyakönyvvezetést is lehet alkalmazni a virtuális anyakönyvvezető linken keresztül. Ugyanis, bárhól is lettek bejegyezve az adott személy születési-, házasságkötési-, elhalálozási- vagy állampolgársági adatok, ezen a virtuális rendszeren igényelni lehet a iratokat és elkaphatják őket a lakcímükre.

   Egy kis történelem: A Magyar Királyság területén az országos anyakönyvezetést 1895-ben vezették be, és tették kötelezővé minden polgár és közösség számára. Az egyházi anyakönyvvezetés Muzslyán 1899-ben vette kezdetét, addig a nagybecskereki plébánia végezte a Muzslyára vonatkozó egyházi anyakönyvezést. 1899-ig felépült a paplak, megérkezett Muzslyára Sóka Ignác lelkész, s ekkor önállósult a muzslyai egyházközösség és az anyakönyvvezetés. Az anyakönyveket latin nyelven vezették, a nevek latinosított formában voltak bejegyezve. Az újszülöttet a születését követő napokban, de legkésőbb öt napon belül be kellett jegyeztetni és megkeresztelni, hogy a Boldogságos Szűzanya védje, meg hát, hogy ne legyen pogány a házban. A huszadik század végén a számítógépes anyakönyvvezetést már Muzslyán is alkalmazzák. Ennek több előnye is van: gyorsabb, pontosabb, amellett visszamenőleg is be lehet anyakönyvezni minden helyben született muzslyai polgár személyes adatait. Ezzel egy egységes anyakönyv-vezetési rendszer alakul ki, amely bármelyik pillanatban elérhető. Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatban meg kell még említeni, hogy a névadásnál a legelterjedtebb fiúnevek mindenekelőtt a szent keresztény férfiak vagy ismert magyar történelmi személyiségek névsorából kerültek ki.

Mezőőr szolgálat

Lázár-Imre-mezőőr

Lázár Imre

Mezőőr

Munkaidő: 08:00 és 16:00 között.

Telefon: 064-811-65-59

Feladatköre:
rendszeresen végigjárja a határban a terepet, jegyzőkönyvet készítsen arról amit lát. A jegyzőkönyveket azután továbbítja a városi közigazgatás illetékes szerveihez...

   A jegyzőkönyv szerves részét képezi a fotódokumentáció is, amely bizonyítékként is szolgál, hisz rendszeres alkalommal a tettes regisztrációs táblája is le van fényképezve. A mezőőr az autó és a fényképezőgép mellett egy GPS-szel is fel van szerelve, és telefonon a koordináták alapján azonnal meg tudja mondani a parcella számát, így könnyebb a jegyzőkönyvek elkészítése. A mezőőr valójában, úgymond a város szeme.

   A feladat ekvégzését megnehezíti az a tény, hogy a muzslyai határhoz 6.900 hektár terület tartózik.
   A mezőgazdasági földterületről szóló törvény rendelkezései szerint ugyancsak tilos aratás után égetni a szervesanyag-maradványokat, továbbá jószágot legeltetni más tulajdonában levő megmunkált földterületen.

Falugondnok

Ördög Árpád

Falugondnok

Munkaidő: 08:00 és 16:00 között.

Feladatköre:
elvégezze a ház körüli munkálatokat, tűzrevalót készítsen, elvigye a templomba, az orvoshoz vagy éppen a postára az adott személyt. De az is, hogy orvosságot vásárol vagy élemiszert azoknak a személyeknek akik képtelenek elmenni gyógyszertárba vagy a boltba. Ezek a feladatok elvégzésére rendelkezésére állnak különböző ...

szerszámok mint a sövényvágók, fűnyírók, létrák de szerszámok mint a sövényvágók,​amellett autót is kapott. Mindez nagyban megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a falugondnokok munkáját.

A falugondnok olyan személyeken segít akiknek nincsennek hozzátartozói vagy a családjai elutaztak így egyedül élnek és képtelenek elvégezni a mindennapi feladatokat a ház körül.