Mužlja

miestna komunita

O miestnej komunite

Mužlja sa nachádza v okrese Stredný Banát, v provincii Vojvodina, v Srbskej republike. Je XIV. miestna komunita mesta Zrenjanin. Nachádza sa na pravej strane rieky Begeja, 5 km od centra Zrenjaninu, na území 450 ha, v priemernej nadmorskej výške 78 m. Podľa sčítania ľudu z roku 2011 žije v Mužlji 8 200 ľudí, z toho približne 5 500 sa hlásilo k maďarskej národnosti, zvyšok obyvateľstva sa hlásil k srbskej národnosti…


Eenimente

V Mužlji sa každoročne organizuje niekoľko kvalitných podujatí, je tu množstvo kultúrnych programov a podujatí. Na tomto mieste sa snažíme našim milým návštevníkom poskytnúť informácie, popis, obrázky o všetkom dianí na území miestnej komunity.


Diania

Od založenia obce boli Mužljani veľmi aktívni v spoločenskom živote. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v súčasnosti je na území miestnej komunity Mužlje registrovaných 22 združení. V týchto združeniach Mužljančania trávia svoj voľný čas rôznymi aktivitami: pestujú tradície, zachovávajú svoj rodný jazyk, organizujú poéziu či iné prednášky, rozprávajú rozprávky, píšu piesne, muzicírujú alebo sa venujú iným aktivitám. A pre tých, pre ktorých je šport silnou stránkou, si môže vybrať, do ktorého športového klubu vstúpi.