Ballagás és maturaest a muzslyai iskolában

Ballagás

   A koronavírus-járványra való tekintettel rendhagyó módon, mégis az itteni hagyományokat ápolva, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában elballagtak a nyolcadik osztályos tanulók. Az alkalmi műsor keretében a kisérettségizőket a hetedikesek nevében Süveg Emma köszöntötte, majd a diákok átnyújtották az egy évvel idősebb iskolatársaiknak  a ballagók kistarisznyáját, melyekbe ezúttal is belekerültek a jelképes útravalók : egy-egy idézet, pogácsa, ceruza, aprópénz és egy maréknyi föld. A nyolcadikosok nevében Fazekas Norbert tanuló szólt az egybegyűltekhez:

   „Kedves Diáktársaink!

   Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Búcsúzunk. Nehéz szívvel és elszorult torokkal állok most itt azzal a feladattal, hogy társaim nevében elköszönjek ettől az iskolától. Nyolc évvel ezelőtt megszeppenve léptünk be az iskola kapuján, fogtuk meg a tanító nénik kezét, és kíváncsian vártuk első szavaikat. Nehéz, de izgalmas évek voltak ezek. Tanáraink nagy-nagy türelemmel és megértéssel fáradoztak azon, hogy ismereteink egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá váljanak. Megtanultuk, hogy legyenek saját vágyaink, céljaink, s mindezeket magunknak kell elérni. Őrzünk kellemes, szép emlékeket. Gondtalan, vidám diákok voltunk…”

   A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületének nyolcadik osztályos tanulói a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében megrendezett ünnepi műsor keretében búcsút intettek a tanítóknak, osztályfőnököknek és tanároknak. A kisérettségizőket és a szülőket magyar és szerb nyelven Molnár Attila, a muzslyai iskola igazgatója köszöntötte, majd a rövid búcsúbeszédek, szavalatok és énekek után kiosztásra kerültek a dicsérő- és köszönőlevelek, a Vuk-diplomák, illetve az évfolyam diákjának járó elismerések.

Az évfolyam diákjai Rapos Lenke és Filip Ćurčić lettek, Vuk-diplomában pedig Rác Lea, Fekete Enikő, Rapos Lenke, Anja Kalić, Jelena Bačo, Salamon Martin és Filip Ćurčić részesültek. A végzős tanulóknak a további tanulmányaikhoz sok sikert és kitartást kívánunk.

  • Borbély Tivadar