Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek

Megemlékezés

November 2-án emlékezett meg Muzslya helyi közösség tanácsa és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) muzslyai helyi szervezete az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokról annál az emléktáblánál, amelyet a helyi közösség tanácsa 10 évvel ezelőtt állíttatott Budai József, Kanász Antal, Kovács József, Márton István, Simon Dezső és Sörös Imre muzslyai magyar ártatlan áldozatok emlékére, akiket 1944 őszén végeztek ki.

Az emléktáblánál Táborosi György jóvoltából elhangzott a Himnusz, Rontó Kata és Süveg Emma, a Szervó Mihály Általános Iskola tanulóinak köszönhetően az egybegyűltek alkalmi szavalatot hallhattak, majd mgr. Hallai Zoltán, nyugalmazott helytörténész megemlékező beszédében rámutatott arra, hogy a helybeliek az idén is megemlékeznek azokról a muzslyai magyarokról, akiket ártatlanul, bírósági tárgyalás és ítélet nélkül megkínoztak, kivégeztek, és akiknek bűne csupán a nemzeti hovatartozásuk volt.

A temetőben megtartott beszéd után Varga Zoltán atya gyászmisét szolgáltatott, majd az áldozatok nevét őrző síremléknél a hozzátartozók, a rokonok és az ismerősök mellett koszorút helyeztek el a VMSZ, az MNT és a helyi közösség tanácsának képviselői is. Előtte az emlékező közösség lerótta kegyeletét a II. világháborúban elesett helybeli harcosok emlékművénél is.

  • Borbély Tivadar