25 éves a Muzslyai Újság


Negyed évszázaddal ezelőtt, szintén így karácsony előtt, pontosabban 1997. december 20-án jelent meg a Muzslyai Újság első száma. Erről a jelentős eseményről Hallai Zoltán A sziget magyarsága c. könyvében ezt írta:

“Az 1997-ben magalakult új összetételű tanács feladatul tűzte ki egy helyi lap beindítását. Még abban az évben, december 20-án megjelent a Muzslyai Újság első száma. Az újság fő- és felelős szerkesztője Kovács László, főszerkesztő-helyettese Đurić Erzsébet magyartanárnő volt.”

Az Újvidéki és Zrenjanini Rádió, a Magyar Szó, a Hét Nap, később a helyi Zeppelin Rádió mellett a muzslyaiak igényt tartottak egy helyi lapra is, amely megörökítette a helyi eseményeket. Olykor azt mondták, ha nem jelent meg tudósítás az eseményről az újságban, akkor  olyan volt, mintha meg sem történt volna. Több mint tíz évig havonta jelent meg a Muzslyai Újság, s több mint ezer példányszámot adtak el belőle. A településről, a közösségi életről tudósított.

Teszi ezt ma is az újság, de megcsappanva. Nem is annyira az oldalszámot, mint a kiadványok számát évente és a példányszámot illetően.

A Muzslyai Újságot sem kerülte el az általános nehéz anyagi helyzet, a pénzelési mód megváltoztatása, az anyagi források megcsappanása. Sokkal szélesebb körben veszélybe került a nyomtatott sajtó, amit háttérbe szorítanak a világhálón megjelenő új médiák. Ezt is megsínyli kisújságunk, hisz egy-egy esemény után, perceken belül képeket láthat az olvasó a történtekről,  és sokaknak ez is elég. A tudósítás, az írás, aztán már vagy érdekli, vagy sem. A gyors élettempó is befolyásolta, hogy a terjedelmes írásoknak nemigen van olvasóközönsége. Mindennek tudatában, a Muzslyai Újság szerkesztőségi tagjai továbbra is kiállnak a közösségi eseményekről szóló cikkek, rövid, képekkel illusztrált tudósítások megjelentetése mellett.

Azért vannak ezek a kistérségi újságok, hogy egy-egy település életét, lakosainak életét megörökítsék, mert ezt egy “nagyobb” média sem teszi – legfeljebb néhány soros, vagy perces tudósítás erejéig. A Muzslyai Újság pedig egészében a muzslyaiaké és hiánypótló szeretne lenni minden olyan környező magyar településen, amelynek nincsen meg ez az adottsága – a helyi lap.

  • Molnár Aranka