Megemlékezések az 1848/49-es szabadságharcra


Ünnepi műsor Muzslyán

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Muzslai Petőfi Sándor MME szervezésében március 13-án tartottak megemlékezést. Elsőként szentmisét szolgáltattak, emlékezve az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban elhunytakra, a misét Kalapis Sztoján atya, muzslyai plébános celebrálta.

A szentmisét követően a művelődési egyesület elé vonult az ünneplő közösség, a Petőfi-szobornál helyezték el a kegyelet virágait a Magyar Nemzeti Tanács, a helyi közösség tanácsának, a VMSZ, a VMSZ Nyugdíjas Fórumának, a Torontál- és a Dél-bácskai Szerémségi Cserkészkörzet, a RÉMUSZ hagyományápolók egyesületének, az Emmausz Fiúkollégium, a nagybecskereki Petőfi MME valamint a házigazdák, a Muzslai Petőfi Sándor MME képviselői. Előtte Sárkány Zoltán tolmácsolásában hallhatta a közönség a Nemzeti dalt.

A koszorúzás után a Petőfi nagytermében alkalmi műsorra került sor, a Himnuszt a muzslyai 4-es számú Szent Imre herceg cserkészcsapat cserkészei és a felnőtt cserkészek énekelték el, a művelődési egyesület szakcsoportjai mellett felléptek még a Szervó Mihály Általános Iskola diákjai, Kovács Viktor, Pakai Andrej és Panyik Anita, a Petőfi a szívünkben elnevezésű szavalóverseny első díjazottjai, a Gáspár-Barra házaspár, Johanna és Áron, a Vajdaságban szolgáló Petőfi ösztöndíjasok. A megemlékezés keretében egy történelmi visszapillantó is volt, Magyar Dániel történész a Vajdaságban történt 1848/49-es eseményeket elevenítette fel.

  • Kónya-Kovács Otília

Megemlékezés Nagybecskereken, Lukácsfalván és Szentmihályon

Március idusát megelőzően a nagybecskereki katolikus temetőben megkoszorúzták Szemere Pál honvédőrnagy emléktábláját. Az egybegyűltek a temetőben főhajtással adóztak Magyar József 48/49-es honvéd nyugvóhelyénél is. Nagybecskerekhez két aradi vértanú is kötődik, de helyi magyarságnak csak egy évtizede van koszorúzási emlékhelye. Az idei megemlékezés középpontjában a március 15-ei események egyik fontos szereplője Jókai Mór, Nagybecskerek díszpolgára volt annak apropóján, hogy az idén van halálának a 120. évfordulója.

Jenovay Lajos, a Petőfi MME elnöke kihangsúlyozta: „Nagybecskerek büszke lehet arra, hogy igen sok személyisége köthető a forradalomhoz. A legismertebb Kiss Ernő, valamint Lázár Vilmos, az aradi vértanúk, de itt van többek közt Szemere Pál is, aki igaz, hogy nem becskereki származású, de itt a perlaszi ütközetben, amely a szabadságharcnak az első győztes ütközete volt, itt sebesült meg és sajnos a harctéren szerzett sérülésébe belehalt Nagybecskereken. Itt hunyt el és itt is van eltemetve a katolikus temetőben, egy jelöletlen sírban. De itt ez az emléktábla, amely a kápolna falán van elhelyezve ez mégis lehetőséget nyújt arra, hogy rá is emlékezzünk.”

A koszorúzást követően a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben alkalmi műsorral emlékeztek a szabadságharc hőseire. Beszédében Kovács Elvira, a VMSZ Elnökségi tagja többek között így fogalmazott: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!“ – ezt kívánták az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei, és a ma embere is erre vágyik, ezért tesz. Mi vagyunk a márciusi ifjak örökösei. Nagy felelősségünk van abban, hogy emléküket megőrizzük, nagyságukról a gyermekeink is tudjanak. Vajdaság számos településének lakói mellett ezt Nagybecskereken is így gondolják. “ A műsorban felléptek az Emmanuel Kamarakórus tagjai és szavalók.

 

Az 1848/49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Lukácsfalván  (március 14.)  a Petőfi –dombormű előtt, ahova az alkalmi beszédek és szavalatok után elhelyezték a kegyelet virágait. Szentmihályon (március 17.) a helyi művelődési házban a József Attila Magyar Művelődési Egyesület szervezésében tartották meg az ünnepi műsort az egyesület tagjai és a Sonja Marinković Általános Iskola diákjainak a részvételével.

  • Molnár Aranka

Petőfi a szívünkben szavalóverseny

A hagyományos Petőfi a szívünkben (Petőfi és kortársai) elnevezésű szavalóversenyt március elején rendezték meg a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében, amelyre közel hetven általános és középiskolás tanuló nevezett be. A háromtagú zsűrit az idén is Kovács Jolánka, Jenovay Lajos és Kovács László alkották, akiknek nehéz feladatuk akadt kiválasztani a legjobbakat. Az első és második osztályosok mezőnyében Megyeri Leon, Horvát Larissza, Móricz Léda, Bálint Hunor és Gyermán Magdaléna bizonyultak a legjobbnak. A harmadikosok és negyedikesek kategóriájában díjat kaptak Kovács Viktor, Kovács Kornélia , Pandurov Szofia, Rúzsa Patrik és Kocsobán Róbert. Az ötödikesek és hatodikosok mezőnyében Pakai Andrej, Kácsápor Gáspár Hanna és Tóvízi Edvin, a hetedikesek és nyolcadikosoknál pedig Móricz Lilla, Dimitrijević Stefan és Szalma Zita szavalatai nyerték el a zsűri tetszését. A középiskolások mezőnyében első díjat kapott Panyik Anita, a második helyezett Jasztrebinac Dominik, valamint ketten osztoztak a harmadik helyen, mégpedig Szemerédi Orsolya és Simon Vivien. A díjazottak és a résztvevők könyvjutalomban, illetve köszönőlevélben részesültek. 

A lukácsfalvi Kovács Viktor a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola harmadik osztályos tanulója. Lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy második alkalommal vesz részt a szavalóversenyen és nagyon örül annak, hogy sikerült ismét első helyezést elérnie.

-Az idén a Szeget szeggel című verssel léptem fel. A felkészítőm Gera Anna tanító néni volt, otthon pedig édesanyámmal gyakoroltam. Szeretem az anyanyelvem, szeretek szavalni s így elég könnyen megtanultam a verset. Ígérem, hogy minden évben részt fogok venni – tudtuk meg Viktortól.

  • Borbély Tivadar