Fákat ültettek kicsik és nagyok


A környezettudatosságra való nevelést egészen korán, lehetőség szerint már gyermekkorban el kell kezdeni. Muzslyán mindig is fontosnak tartották a közterületek, illetve zöld övezetek tisztaságát és bővítését. Ebből a célból Muzslya Helyi Közösségének Tanácsa – a Vajdaság Erdei Közvállalat jóvoltából – a tél végén és a kora tavaszi napokban kisebb méretű fásítási akciót szervezett, amelyhez nagy örömmel csatlakoztak a helybeli Hófehérke Óvoda Cica csoportjának szorgos kezű növendékei is. Az óvónők elmondták, hogy a gyerekekkel szinte minden nap beszélnek a környezetvédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről, továbbá virágokat is ültetnek, illetve megtanítják őket, miért is fontos a szabadban, a természetben és a tiszta levegőn tartózkodni. A fásítási akciókat a közeljövőben folytatni fogják.

Példát véve a legfiatalabb falubeliek megmozdulásáról, Helyi Közösségünk Tanácsának valamennyi tagja és annak kommunális munkása kőrisfákat ültettek a Munkácsy Mihály utca (amely településrészt közismerten Barátfalvának nevezik) és a Kun Béla utca kereszteződésénél levő zöld területen. A munkaakcióban résztvevők lapunknak nyilatkozva kiemelték, hogy fát ültetni jó érzés, boldogsággal tölti el az ember szívét. A fásítási akciókat a Vajdaság Erdei Közvállalat támogatta.

  •         Borbély Tivadar