Drveće su sadili i mladi i stari


Razvijanje ekološke svesti treba započeti veoma rano, ako je moguće još u detinjstvu. U Mužlji se oduvek smatralo važnim čistoća javnih i zelenih površina. Upravo zbog toga, Savet Mesne zajednice – zahvaljujući JP Vojvodinašume – organizovao malu akciju sadnje drveća krajem zime i u rano proleće, kojoj su se sa velikom radošću pridružili i predškolska grupa vrtića “Snežana”.  Vaspitačice su kazale da sa decom gotovo svakodnevno razgovaraju o zaštiti životne sredine i o selektivnom sakupljanju otpada, sade cveće i uče ih zašto je važno da budu na otvorenom, u prirodi i na čistom vazduhu. Kampanje pošumljavanja će se nastaviti i u bliskoj budućnosti.

Uzimajući primer najmlađih seljana, svi članovi Saveta naše Mesne zajednice i njen komunalni radnik zasadili su jasen na zelenoj površini na raskrsnici ulice Munkači Mihalja (koji je deo naselja u narodu poznat kao Baratfalva) i ulice Kun Bele. Govoreći za naš list, učesnici radne akcije istakli su da je sadnja drveća dobar osećaj i da ispunjava srce srećom. Akcije pošumljavanja podržalo je JP Vojvodinašume.

  • Tivadar Borbelj