Az egyházi statisztika tükrében a tavalyi év


Minden évben az év végén, illetve az év elején felolvassák a templomokban azokat a statisztikai adatokat, amelyek egész évben jellemezték a muzslyai, lukácsfalvi, écskai, illetve különállóan az erzsébetlaki plébániát. Hogy mit mutatnak ezek a számok, azt Kalapis Sztoján atya, muzslyai plébános összegezte, előrevetítve, hogy a múlt évekhez viszonyítva valamicskével jobb lett a „végösszeg” a múlt évre.

– Legjobb, ha a keresztelésekkel, a kereszteltek számával indítjuk a sort. Muzslyán 18 fiút és 12 lányt tartottak a keresztvíz alá, mintegy kilencven százalékban a külföldről érkezettek kereszteltették meg itthon gyermekeiket. Tehát a gyermekek szülei ott élnek, vagy dolgoznak, és hazajönnek megkeresztelni a gyermeket, mert itt vannak a nagyszülők, itt vannak a rokonok, és úgy vannak vele, hogy így az igazi, ha velük együtt ünnepelnek. Az esküvők számát illetően Muzslyán 10 pár esküdött örök hűséget a Szűz Mária Szent Neve templomunkban, és itt is el kell mondanom, hogy ebben az esetben is, a fiatalok 90 százaléka külföldön él. Hazajöttek megesküdni, házasságot kötni, itt a templomban. Úgy érzik, hogy még mindig itt a helyük valamiképpen – ha ezt szabad így mondani. A legdrasztikusabb adatokat viszont a halottak, elhalálozottak könyve tartalmazza. Muzslyán tavaly 44 férfi, és 42 nő halt meg. Ők voltak azok a nagyszülők, dédnagyszülők, akiknek a családjaik innen elvándoroltak, vagy csak külföldön dolgoznak, és egy halottat nem lehet elvinni oda nyugatra, hogy ott temessék el, hanem itt temetik el a mi plébániánkon, a temetőben. A lukácsfalvi és écskai számok benne vannak ezekben az adatokban. Különben el kell mondanom még azt, hogy a legfiatalabb, aki meghalt Muzslyán, az Makai Oszkár volt, aki még nem volt nős sem, és 1984-ben született, és a legidősebb pedig Tápai Ilonka volt, aki 1928-ban született.

*Mi a helyzet Erzsébetlakon?

– Erzsébetlak különálló plébánia, ott eleve kevesebb a lakos, kevesebb a hívők száma is. Ebben a kis faluban a kereszteltek száma 11 volt a tavalyi évben. Ez erős szám, mert ennyi gyermeket már rég nem kereszteltünk, éspedig négy fiú és hét lány. Csak egy esküvőt tartottak, a halottak anyakönyvébe pedig 10 új név került, hiszen öt nő és öt férfi halt meg tavaly. Ezek az adataink, amit mi az anyakönyvekben vezetünk, és ezt tudom mondani, hogy hogy áll a helyzet, milyen a helyzet jelen pillanatban a muzslyai plébánián, illetve az erzsébetlaki plébánián.

*A hittanosokat érintve mit lehet róluk mondani? Azt tudjuk, hogy az iskolákban is van hitoktatás, de viszont a plébániai hittanórák is fontosak, sőt szeretnek is ezekre az órákra járni a fiatalok!

– A plébániai hittan a készülésről szól, készülünk az első gyónásra, az első áldozásra, bérmálásra, tehát az érintett osztályok tanulói jönnek, akiket készítünk ezekre a szentségekre. A plébániai hittanórákat külön tartjuk, szombatonként a plébánia termeiben, nem mintha az komolyabb lenne, mert mindkét helyszínen komolyan vegyük, veszik a gyerekek is ezeket az órákat. A plébánián, a templomban gyakorlatban is meg tudjuk tanítani nekik az első gyónást, az elsőáldozást, bérmálást, tehát mindent. Fontos ez a hittanóra.

A hittanosok száma drasztikusan csökkent, mondjuk 20 évvel ezelőtt még volt, hogy 400-480 gyerek járt a hittanórákra. Most pedig mintegy 150 gyerek jár a hittanra, ugyanennyien vannak, akik az iskolában is a hitoktatást választották.

  • Kónya-Kovács Otília

Plébániai rendezvények

A Szűz Mária Neve templomban az idén is megszervezik a hagyományos ünnepséget a jubiláló muzslyai házaspárok részére. Már jelentkezhetnek azok akik ebben az évben ünneplik 50. illetve 25. háazassági évfordulójukat. Az arany- és ezüstlakodalmasok szentmiséjét április 28-án tartják meg.

Egy héttel korábban, április 20-án tartják meg szintén Muzslyán az egyházmegye idei bérmálkozóinak a találkozóját.