Az 1944 őszén elhunyt helyi mártírokra emlékeztek


Budai József, Kanász Antal, Kovács József, Márton István, Simon Dezső és Sörös Imre nevét egy emléktáblába is belevésték, hogy az utókor ne feledje el: ők voltak azok az ártatlan muzslyai magyar emberek, akik 1944 őszén mártírként haltak meg. Immár 15. alkalommal rótták le kegyeletüket az emlékhelynél a közösség tagjai, előtte még beszélni sem igen lehetett az eseményekről.

Egy rövid történelmi visszapillantót Hallai Zoltán, nyugalmazott történész mondott, aki felidézte a múltat, elmondta, hogy ezek az emberek rosszkor voltak rossz helyen, és kegyetlenül kivégezték őket, bűnük nem volt, csupán magyarok voltak.

– Főleg a határban élőket érte ez a nagy tragédia. 1944 októberében a németek kivonultak ebből a térségből, és egy üres időszak maradt, míg az orosz vörös hadsereg be nem vonult ebbe a térségbe. Az itt lévő szerbek, főleg optánsok, akik a határban, a tanyavilágban éltek, azok követték el ezt az atrocitást. Nagyon érdekes az, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt vezetősége pontosan tudta, mi is történt, de nem reagált – mondta Hallai Zoltán.

2009-ben a Helyi Közösség Tanácsa olyan döntést hozott, hogy egy emléktáblát és egy emlékoszlopot állít a muzslai temetőben, azon muzslai ártatlan áldozatok emlékére, akiket 1944 októberében ártatlanul, minden bírósági és egyéb döntés nélkül kivégeztek. Azóta minden évben október végén a hozzátartozók, civil és politikai szervezetek képviselői megkoszorúzzák az emléktáblát. A halottak napja alkalmával, a második világháborúban elesett falubeliek emlékművénél is koszorúkat helyeztek el.

  • Kónya-Kovács Otília