2022 – Nehéz időkben is gazdag tevékenység


Mi jellemezte a letűnőben levő 2022-es évet? Erre az év végi jól megszokott kérdésre kerestük a választ

 Bármennnyire nem szeretnénk már említeni, vagy úgy érezzük, hogy távol áll tőlünk, két tényező lényegesen befolyásolta életünket kis közösségünkben – a korona járványhelyzet utáni következmények, a nehéz visszaállás és a háború, amely megbolygatta sok ország gazdasági helyzetét, amit végső sorban minden család, polgár valami módon megérez. Ennek a világrendszernek mi is részesei vagyunk, mégis úgy érezzük, Muzslyán sikerült tartani az egyensúlyt. Legalábbis, ez derül ki Palatinus Ervin tanácselnök nyilatkozatából:

– A jól ismert nehéz gazdasági helyzetben, Muzslyán sikerült megvalósítanunk évi komunális tervünket, hisz ezen a téren tudunk főleg mint helyi közösség tevékenykedni. Az év végéig még befejeződnek a megkezdett aszfaltozási munkálatok a faluban, a DTD közvállalat is a helyi termelők segítségével járhatóvá tett mintegy 2 km-nyi réti utat, megjavította az utat a vadászotthon felé. Civil szervezeteink is sikeres évet zárnak, nagyon jó volt velük az együttműködésünk, a tőlünk telhetően támogattuk rendezvényeiket. Megtartották azokat a tömeges, egész napos rendezvényeket, amelyekről  Muzslya híres, és mind többen látogatják is őket. Az Oslododjenje, a Kun Béla és a Fejős Klára utcák polgárainak a panasztétele után a környezetvédelem terén is intézkedtünk, az ügybe négy különböző felügyelőség kapcsolódott be, de sajnos nem mindig elégítette ki döntésük a polgárok elvárásait. Mi azonban, mint helyi közösség, a tőlünk telhetőt megtettük, kihasználtunk minden törvényes lehetőséget. Egyébként folytatjuk a munkát a temető bővítésén, a régi moziterem átalakulását közösségi házzá, a sportközpont bővítésén, a közlekedés biztonságán, de mindezek olyan dolgok, amelyeket egyedül nem tudunk elvégezni. Ezért kell a jó együttműködés a város önkormányzatával és több más szervezettel, amit igyekszünk is fenntartani. Minden tevékenységünk arra irányul, hogy javítsunk a falu életén. Annak reményében, hogy jobb idők előtt állunk, kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok polgártársaimnak! – fejezte be a polgármester.

Sztojkó József is, a Városi Tanács tagja, két jelentős és nagy beruházást emelt ki, mint az év sikereit, majd hozzáfűzte, hogy azok eredményeit a polgárok majd csak ezután látják:

– Az egyik a mozi épületének az átalakítása közösségi házzá, ugyanis az idén befejeztük a munkálatokhoz szükséges összes projektdokumentációt, amely költségeit a Magyar Nemzeti Tanács támogatta 780.000 dinárral. Ennek köszönve sikerült megkapjuk az építészeti engedélyt is, amely költségét, valamint a hozzá szükséges illetékek költségeit a nagybecskereki önkormányzat fedezte. Most odajutottunk, hogy ki lehetne írni a közbeszerzést a kivitelező megválasztására, és kezdődhetnek a munkálatok, de ebben a pillanatban nem tudjuk, mikor kerül rá sor. Ugyanis minket sem kerülhet ki az ukrán-orosz háború által okozott gazdasági világkrízis, amely miatt az anyaországi támogatások sem fognak érkezni az előre tervezett ütemezések szerint. Így a muzslyai közösségi házra betervezett összeg sorsa is bizonytalan. A másik folyamatban lévő projektünk a Lehel Sportközpont legalizálása, amelyben a futballpályát, a kézilabda pályát és a telken levő épületet tervezzük legalizálni. Erre a célra az MNT-től 420.000 dinár támogatást kaptunk, amelyet a terv elkészítésére és az illetékek kifizetésére használunk fel. Minderre azért is van nagy szükség, hogy tovább tudjunk pályázni azok tatarozására, valamint a további fejlesztésekre.

A fent említett támogatások mellett, Muzslya Helyi Közösség több pályázaton is sikeres volt – emelte ki Sztojkó József:

– Összesen 6.250.000 dinárt sikerült nyernünk különböző pályázatokon, valamennyi vajdasági Tartományi titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Nagybecskerek Város által kiírt pályázatoknál. Ezúttal is köszönjük a támogatásaikat. Ezeknek a támogatásoknak köszönve tudtuk felújítani a muzslyai iskola Szervó Mihály utcában elhelyezkedő épületében az illemhelyeket, továbbá ebből tudtuk megvalósítani a muzslyai rendezvényeket: a 10. Töpörtőfesztivált, a 39. Aratóversenyt, a 20. Motoros találkozót, az idén nagykorúvá vált Pásztornapot, a 17. Muzslyai lakodalmat, a híres muzslyai búcsút és még sok más rendezvényt. Ezek a rendezvények megszervezése számunkra nagyon fontosak, hisz ezeken keresztül ápoljuk anyanyelvünket, kultúránkat és őrizzük vallásunkat, nemzetiségünket, az itteni szokásokat és a hagyományokat.

Ami még az idei évet megbélyegzi, az a sok választás, amelyeken a polgároknak lehetőségük volt részt venni. Az első a januári alkotmánymódosítási referendum volt, majd azt követte a magyarországi országgyűlési választás a népszavazással. Az utóbbi az itteni lakosságot a március hónapban érintette. Ezt követte az április 6-ai szerbiai parlamenti és köztársasági elnökválasztás. Majd fejeztük a november 13-án megtartott nemzeti tanácsválasztással. De még október hónapban a népszámláláson is részt vettünk. Így az idei évben összesen 5 alkalommal járulhattunk az urnák elé. Ezúttal szeretném megköszönni a polgároknak a megértésüket és a választásokon való részvételüket, és a jövő évre is jó egészségben eltöltött sok szép sikeres rendezvényt kívánok!

  • Molnár Aranka