Ulepšavanje sela shodno mogućnostima

Aszfaltozás

   Od slave sela do slave sela, članovi Mesnog saveta na svečanoj sednici, koja se inače održava na taj događaj, pred pozvanim gostima i prisutnim meštanima, iznose izveštaj za prethodnu godinu. „Nije lako voditi naselje kada mesna kancelarija nema svoj izvor materijalnih sredstava, za sve se traže sredstva i dozvola od rukovodećih ljudi iz grada, i u upravnom odboru će odlučivati o tome” – izjasnio se Ervin Palatinuš, predsednik člana Mesnog saveta, ali tako je sa svim naseljima i svim mesnim kancelarijama.

Aszfaltozás

   Ipak, u Mužlji u napred navedenom periodu, više bitnih radova su izvedena sa tim ciljem da bi priuštili bolje uslove za život svojih meštana. Akcija koja je započeta prošle godine se nastavila zamenama table sa nazivima ulica, koja je pokrenuta na inicijativu članova Mesnog saveta, gde su postavljene višejezične table ulica.   

   Az év végéig valószinűleg kiaszfaltozzák a Petőfi brigád utca azon részét is, amely már nagyon rászorult a javításra. A rétben a Vajdaság erdei Közvállalat vállalta az út javítását, hisz ők is nagyban hozzájárultak a megrongálásához. Persze vannak még részek, ahol be kellene tömni a keletkezett kátyúkat, de abban a polgárok is segíthetnek. Ugyanis, ha valaki bont valamilyen épületrészt és nem tud a törmelékkel mit kezdeni, a Helyi közösség irodájában jelentkezhet, ahol megmondják neki, mely útszakaszon öntheti ki és tömheti be a lyukakat.

Utca táblák
Utca táblák

   Pored imena ulica na mađarskom i srpskom jeziku, mogu se čitati i na rumunskom i slovačkom jeziku. Sredstva za ovo postavljanje su putem konkursa, dobijena od strane  Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, gde je učestvovala i Mesna zajednica. Od radova na uređenju, predsednik Mesnog saveta je istakao asfaltiranje ulica na „Staroj koloniji”, gde je skoro svaka ulica dobila nov sloj asfalta.

   Do kraja godine će biti asfaltiran i taj deo ulice Petefi Brigade koji najviše iziskuje asfaltiranje. Na putu koji se prostire među atarima, javno preduzeće „Vojvodina šume” je preuzelo obavezu popravke asfalta s obzirom da su i oni u velikoj meri uticali na oštećenje istog. Naravno, postoje još delovi gde bi trebalo sanirati postojeće rupe i oštećenja, ali u tome bi mogli pomoći i meštani. Ukoliko neko ruši neki objekat, a ne zna šta će da radi sa šutom, može se javiti u kancelariji Mesnog saveta, gde će biti upućen na koju destinaciju može odneti isti, a u cilju zakrpljenja rupa.

   Uz pomoć gradske uprave, u toku je proširenje groblja u selu i njegova legalizacija, jer dokumentacija u vezi iste već godinama čeka da se uredi. Na groblju sve radove oko uređenja, betoniranja, farbanja i ostalih potrebnih radova su vršili članovi drugih civilnih organizacija.

   Civilna društva rade u uslovima koji se mogu prihvatiti, ali da bi imali još uspešniji rad, moraju učestvovati na konkursima. Zato smo pokrenuli „Sastanak Banaćana”, gde će sesti za jedan sto predstavnici pobratimljenih banatskih naselja iz Mađarske, Rumunije i predstavnici naših banatskih naselja, gde će zajedničkim snagama tražiti mogućnosti gde bi mogli konkurisati, te izraditi zajedničke projekte – rekao je Ervin Palatinuš, predsednik Mesnog saveta.

  • Aranka Molnar