Susret Banaćanja

Bánságiak találkozója

   Po četvrti put su održali Banatsko-Banski sastanak, čije je mesto događanja bila Mužlja, koje je bilo planirano za vreme buča. Poslednji put su se sastali u Vegvaru 2014. godine, te su sad ponovljenim snagama prisutni probali da ostvare taj cilj po kome Banatska i Banska naselja sa mađarskim življem treba da se povežu, ostvare kontakte, bolje da se upoznaju, da organizacije, udruženja neguju dobre odnose, pri tom koristeći ponuđene mogućnosti putem raznih konkursa, ili pak razmenom iskustava i dobrih primera učvršćuju svoje zajednice. Na skupu se i o tome povela reč da ona naselja koja stvore pobratimske odnose, na ovakvim skupovima mogu upoznati potencijalna bratska naselja.

   Na skupu u Mužlji prisutni su bili iz Rumunskog Banata Zoltan Maroši, predsednik RMDSZ iz Temeške regije, koji je jedan od pokretača ovakvog skupa, iz Temešvara je došao Ištvan Varga, Gabor Tot, zamenik gradonačelnika Žombolje, a Laslo Kun je predstavljao Resica banju. Banatsku regiju je Ervin Palatinuš predstavljao, koji je i predsednik Mesnog saveta Mužlja, Jožef Stojko koji je član Gradskog saveta Zrenjanina, a ujedno je i član Mesnog saveta Mužlja, iz Kanjiže je stigla Čila Oros-Urban, zamenik gradonačenika, dr. Laslo Tot predsednik Mesnog saveta Crnje, Jene Lazar zamenik predsednika Mesnog saveta Torda, i Deže Balaž, predsednik Mesnog saveta Toba. Poslednja dva lica su već i na ranijim okupljanjima bila prisutna, koji su našli za bitno da se ponovo organizuje ovakva manifestacija.

Bánságiak találkozója - jobbról
Bánságiak találkozója - balról

   U predstojećem periodu će uzeti pod svoje sva ona naselja otkud bi mogli očekivati zainteresovane već za predstojeći period, po kojem se trebaju sastati već pri kraju novembra, da bi mogli da se dogovore o sledećim programima i planovima, a i o tome su postigli sporazum da se drugog vikenda u septembru iduće godine ponovo nađu Banaćani.

   Tri koordinatora su uzeli na sebe najveći deo posla: Zoltan Maroši iz Rumunskog Banata, iz Vojvodine Ervin Palatinuš, i Ferenc Ferenci iz Mađarskog Banata, gradonačelnik Tisasigeta.

  • Otilija Konja-Kovač