Otvaranje sezone – sa namerom regrutovanja novih članova


Mađarsko kulturno društvo „Šandor Petefi“ ima još jednu priredbu za otvaranje sezone, a na ovoj svečanosti u poslednjem periodu uvek se dodeljuje Zlatna plaketa, priznanje udruženja. Predsednik Jožef Dobo je uručio ovu nagradu, a takođe pohvalio:

– Otvaranje sezone organizovali smo 17. put, ovoga puta sa nekoliko ciljeva. Prvi cilj je da se pruži prilika svakoj osobi ili svakoj profesionalnoj grupi da izađe na scenu pred brojnom publikom i predstavi deo produkcije prošle sezone. Drugi je da pokušamo da regrutujemo nove članove, a naravno treći deo našeg programa je da se zahvalimo pratiocima koji su nas pomagali i podržavali tokom cele godine. Na ovoj smotri otvaranja sezone svake godine uručujemo priznanje našeg kulturnog društva – Zlatnu plaketu.

Ove godine Zlatna plaketa je dodeljena Gašparu Zomboriju, koji je ovde u Mađarskoj kulturnoj zajednici „Šandor Petefi“ aktivan više od 20 godina. Šta za njega znači ova nagrada?

– Nisam očekivao. Mislim da je moja dužnost da radim ono što radim ovde, jednom kad sam to preduzeo, radim pošteno. Nisam očekivao ovu Zlatnu plaketu, bio sam veoma iznenađen – rekao je Gašpar Zombori sa velikom radošću.

Marta Ronto predvodi većinu profesionalnih grupa u KUD-u „Šandor Petefi”, a takođe je potvrdila da je svrha programa otvaranja sezone upoznavanje članova i profesionalnih grupa:

– Najduže, naime, vodim citrarski orkestar i nekadašnji mešoviti hor – sada ga možemo nazvati pevačkom grupom – Posle toga pevačka grupa „Cickafark” koja je nastala pre dve godine, a prošle godine, na moju veliku radost, uspela sam ponovo da okupim malu pevačku grupu, grupu čine deca. Još su sveži, ali rade sa entuzijazmom i idu na probe, a mislim da i uživaju u svakoj prilici kada mogu da se predstave publici i sa uzbuđenjem se pripremaju za svaki nastup – rekla je Marta.

Na otvaranju sezone glumci su se predstavili sa malom scenom. Scenu pod nazivom „Dijeta” režirao je Zoltan Koša, a predstavili su je Janoš Halas, Angelina Borbelj i Tibor Zombori. Na scenu su izašli članovi plesne grupe „Harmatčep” i folklorne grupe „Sazsorsep” predvođene Hildom Šiveg, koja je najavila da će nastupiti i u decembarskom božićnom programu:

– Moja mala plesna grupa, „Harmatčep”, trenutno broji 15 članova, oni sa velikim entuzijazmom idu na probe, a sa njima smo izvodili dečije predstave. Plesna grupa „Sazsorsep” izvela je moldavijske igre, ali ćemo posle novogodišnjih praznika naučiti nešto novo i nastupiti sa tim sledeće godine.

Zalan Bodo je takođe nastupio kao pripovedač u ovoj priredbi na otvaranju sezone, kao i Otilija Konja-Kovač, nagrađivana pripovedačica. Nastupili su i citraši, mešoviti hor, dečija pevačka grupa, pevačka grupa „Cickafark”, recitatori Zita Šiveg i Adrian Mikloš, kao i Ričard Ruža, koji je upravo imao drugi nastup kao citraš, nedavno je počeo da se upoznaje sa ovim narodnim instrumentom. Istovremeno, u sali KUD-a „Šandor Petefij”, po običaju, na zidu su bile istaknute slike članova MAKK-a, pa su svi mogli da se dive njihovim lepim kreacijama.

  • Otilija Konja-Kovač