„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én…”


Kosztolányi Dezső: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán én…” mottóval egy alkalmi, kétnyelvű műsor keretében a Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületének tanulói megünnepelték az anyanyelv nemzetközi napját. A délelőtt folyamán a felső tagozatos diákok az anyanyelvápolás fontosságáról és annak megőrzéséről beszéltek, míg a délután folyamán az alsó tagozatos tanulók egy-egy szavalattal és népdallal tették színesebbé eme jeles napot. Molnár Attila, az iskola igazgatója elmondta, hogy a tanintézménynek jelenleg 510 tanulója van, akik magyar és szerb nyelven követik a tanítást.

  • Borbély Tivadar