U Mužlji se izvode značajni radovi na popravci puteva


Mesna zajednica Mužlja je poslednjih meseci iskoristila trećinu iznosa namenjenog za popravku puteva iz budžeta grada Zrenjanina – istakao je Ervin Palatinuš, predsednik Saveta mesne zajednice, ističući veličinu i značaj ovih radova.

– Mašine za asfaltiranje već nekoliko meseci rade na ulicama Mužlje. Uložili smo mnogo posla, rezultati se već vide, ali kada su krenuli u popravke, dogovorili smo se da rade manje, ali kvalitetno. Konkretno, krenulo se od glavne ulice, gde je 70 odsto asfaltnog kolovoza presvučeno novim slojem. Usledile su dve paralelne ulice, Hunjadi Janoša i Aranj Janoša, gde je takođe obavljen veliki posao. Godinama tražimo da se ulica Tot Ištvana u potpunosti presvuče, jer bar deset godina kroz tu ulicu veliki kamioni prevoze pesak iz Peskare – stanovnici koji tu žive su to zaslužili, a asfalt je bio potpuno renoviran – u dužini od oko 1.100 m. Štaviše, popravljen je i trotoar i stavljena su dva ležeća policajca, jer mnoga deca tuda prolaze na putu do obližnje škole, rekao je predsednik.

Radilo se na skoro svim većim ulicama: temeljno je popravljena i ulica braće Fogaroši, jer je pre toga uvek nekako ostajala na kraju, vršene su samo brze popravke, sada je pokriveno i najmanje 70 odsto te ulice novim slojem. Završene su i ulice Jožef Atile i Bolmanska, a ostalo će nastaviti da rade tokom leta, krpeći udarne rupe i u ostalim ulicama, nadamo se do kraja godine.

– Šta će biti sa već pomenutim kružnim tokom?

– Velika je potreba za kružnim tokom na ulazu u Mužlju. Projektna dokumentacija za njegovu izgradnju završena je prošle godine, a očekujemo da bude završena do kraja godine. Četiri ulice se ukrštaju na mestu predviđenom za kružni tok, vozači su često zbunjeni ko je u prednosti – mogu reći da je to mesto opasno po život koje treba rešiti. I u opštini su saglasni da bi bilo veoma važno da se to uradi, a nadam se da će kružni tok biti kruna ove godine.

Mužlja ima i 16 km puta koji vodi prema ritovima, bez kojeg ne bi bilo života tamo, ali ne samo zbog proizvođača, već i zbog Mužljanaca i Zrenjaninaca koji imaju vikendice na Tisi. Da nema tog puta, ne bi mogli tamo da stignu. Stoga je u ovogodišnjem planu i njegova sanacija.

Pored puteva, Savet nadzire i stanje javnih objekata – svima je bilo očigledno da bi Dom zdravlja u Mužlji mogao da se okreči. Nažalost, zrenjaninski zdravstveni odbor nema novca za to. Zbog toga je odlučeno da Savet Mesne zajednice obezbedi materijal potreban za krečenje, a članovi civilnih organizacija dobrovoljnim radom to urade.

– Mladi su nam veoma bitni, ali moramo da mislimo i na starije, bar da ih na dostojanstven način primaju u toj čekaonici i ordinaciji – zaključio je predsednik Saveta.

  • Aranka Molnar