Široka podrška Mađarskom nacionalnom savetu


Prve nedelje novembra, ukupno 22 manjinske zajednice izabrale su svoj novi nacionalni savet. Za novi sastav Mađarskog nacionalnog saveta, lista “Mađarsko jedinstvo” dobila je sve mandate – broj glasova premašio je broj glasova datih pre četiri godine.

– Ovo je ogroman rezultat, jer znamo koliko nas ima, ali znamo i šta želimo – naglasio je Ištvan Pastor, predsednik SVM-a, povodom izbora.

Sledeći sastav MNS-a će imati visok nivo legitimiteta, rekao je Pastor, a zatim objasnio:

– Birači su rekli ne samo da insistiraju na svom identitetu, već i da imaju ozbiljna očekivanja u pogledu obrazovanja, kulture i informisanja i nadaju se najboljem – naveo je predsednik SVM-a.

Jedna od stvari kojima se bavi nacionalni savet je važna za skoro svaku porodicu: vrtić, škola, fakultet, kultura, upotreba jezika, informisanje. Atila Molnar, direktor Osnovne škole “Servo Mihalj”, bio je prvenstveno aktivan u ovoj oblasti kao član Mađarskog nacionalnog saveta.

– Išao sam u svaku školu u Južnom i Srednjem Banatu, održavao bliske kontakte sa direktorima i nastavnicima. Nekoliko kurseva daljeg usavršavanja u organizaciji MNS-a održano je ovde u našoj školi. Naša pomoć nije bila samo finansijska, već smo davali i savete i smernice. Učestvovao sam u radu uglavnom u oblasti obrazovanja, posredovali smo sa udruženjem “Rakoci”, osnovci su dobijali podršku matične zemlje, upisne pakete, dostavljali smo publikacije MNS-a i u najmanja naselja. Održali smo predavanja u srednjim školama, čime želimo da postignemo da što veći broj učenika ovde nastavi školovanje. Upoznavali smo ih sa stipendijama – rekao je Atila Molnar.

Novi sastav Mađarskog nacionalnog saveta imaće 35 članova, među kojima je nekoliko pravnika, ekonomista, nastavnika i drugih, koji će obavljati svoj posao u četiri specifične oblasti delovanja i nastaviti dobro uspostavljene programe, ali Atila Molnar, koji će u narednom periodu predstavljati Srednjobanatski region, očekuje nove poduhvate.

– One programe koji su se dokazali kao dobri i koji su zaista pomogli zajednici treba odmah nastaviti, naravno uvek ima prostora za izmene i poboljšanja. Nova kompozicija sa sobom nosi novu energiju, što rezultira novim idejama i novim programima. Voleo bih da ostanem u prosvetnom odboru, koji je do sada bio veoma operativan organ – rekao je on.

Sada po četvrti put biramo Mađarski nacionalni savet. Nacionalni saveti su zakonska, ustavna institucionalna tekovina manjinskih zajednica u Srbiji.

  • Aranka Molnar