Saradnjom teku radovi u Mužlji


            Na događaje i planove civilnih organizacija i udruženja koja deluju u Mesnoj zajednici u Mužlji u 2020. godine u velikoj meri je uticala situacija prouzrokovana epidemijom koronavirusa, ali to ih nije sprečilo da obnovljenim snagama i ciljevima krenu u 2021. godinu.

            Članovi Udruženja čuvara tradicije “Remus” nedavno su bili vredni oko svog sedišta i unutar zgrade: radovi obnove izvedeni su u kuhinji i u velikoj sali.

            Volonteri iz lokalne organizacije “Crveni krst” nedavno su lokalcima u teškim socijalnim situacijama podelili pakete hrane.

            Pored toga, slikari Kluba amatera likovnih umetnosti u Mužlji (MAKK) – sa najmlađim članovima kluba – završili su džinovsku sliku o danu sela, koja će krasiti čekaonicu lokalnog doma zdravlja tokom godinu dana.

            Na pripremi ovogodišnjih planova, pored gore pomenutih organizacija, rade i druga udruženja, čija će primena u velikoj meri zavisiti od epidemiološke situacije.

            Ni članovi ni radnici Saveta Mesne zajednice ne miruju. Tokom januara i februara zabeležene su i mapirane rupe na ulicama, a podaci su prosleđeni nadležnim vlastima, posebno skrećući pažnju na činjenicu da pored popravki puteva i neke ulice (Tot Ištvana, Sunčanog jezera, i jedan deo Subotičke) zahtevaju popravke. Pored toga, pripremaju se i novi, višejezični ulični znakovi, pa će u bliskoj budućnosti, između ostalih, biti postavljeni ulični znakovi sa mađarskim, srpskim, slovačkim i rumunskim natpisima na ulazima i izlazima ulica Kun Bele, Aranj Janoša, Košut Lajoša, Oslobođenja i Kiš Erne.

            Članovi Saveta Mesne zajednice takođe veliku pažnju posvećuju održavanju javnih i zelenih površina. S tim ciljem su ovih dana zasađene ruže u parku ispred zgrade Mesne zajednice (gradska kuća), biće organizovana velika akcija čišćenja oko doma zdravlja i apoteke, a biće organizovana i akcija sadnje drveća.

  •  Tivadar Borbelj