Polaganje venaca i memorijalna priredba u Mužlji


U čast Mađarske revolucije iz 1956. godine i rata nezavisnosti

            U organizaciji KUD “Šandor Petefi” zajednica je 23. oktobra obeležila 64. godišnjicu Mađarske revolucije iz 1956. godine  i rata za nezavisnost. Gergelj Cikajlo, generalni konzul iz  Subotice, Ištvan Ternovac i Atila Molnar, predstavnici Mađarskog nacionalnog saveta (MNT), Lajoš Jenovai ispred Mađarskog kulturnog saveza Vojvodine, a u ime lokalne organizacije SVM Kristina Vidrač, Dijana Kovač i Janoš Puškaš, u ime Saveta Mesne zajednice “Mužlja” Marija Bodo Poturica i Ervin Palatinuš, u ime REMUS-a – Udruženja čuvara tradicije Mihalj Bačo, Đerđ Šagi i Ištvan Biro, i u ime KUD “Šandor Petefi” Monika Tot i Jožef Dobo.

            Nakon toga, uz sveštenika Stojana Kalapiša, održana je misa za heroje revolucije i rata nezavisnosti, a zatim je zajednica u prigodnom programu u Velikoj sali Kulturnog udruženja mogla čuti istorijski pogled na pomenuti događaj od strane pripovedača Otilije Konja-Kovač.

            – (…) Revolucija 1956. godine bila je revolucija mađarskog naroda protiv staljinističke diktature i rat za nezavisnost protiv sovjetske okupacije, što je bio jedan od najvažnijih događaja u mađarskoj istoriji 20. veka. Počelo je mirnim demonstracijama učenika u Budimpešti 23. oktobra, a završilo se padom otpora naoružanih pobunjenika 10. novembra.

            U priredbi su učestvovali mešoviti hor kulturnog udruženja, citraški orkestar i devojački hor, kao i recitatori Čila Molnar Labadi i Tivadar Borbelj.

            Događaj je održan uz podršku Fondacije “Betlen Gabor”.

  •  Tivadar Borbelj