Muzičko literalno veče u Mužlji

Zenés irodalmi est

   22. novembra 2019. godine u sali biblioteke KUD „Petefi Šandor” održano je literarno veče, koje se održava već duži niz godina, pod nazivom „Naša večita obala”, gde su prisutni ljubitelji literature mogli da se upoznaju sa Ištvanom Balogom, piscem i publicistom, koji je po prvi put bio gost Umetničke postave „Siveri Janoš”. Tokom večeri su mogli pozdraviti i Šandora Konju koji je kolekcionar narodnih pesama i koji ih izvodi, koji je bio gost na mnogobrojnim literalnim večerima ovog tipa.

   Sa Ištvanom Balogom, koji je rodom iz Sente, a koji danas živi u Mađarskoj, razgovor je obavio Ferenc N. Cirok, gde su kroz razgovor prikazali ceo njegov literarni rad.        Spomenuto je više njegovih radova, a delove pojedinih pesama, odnosno novela je pročitala Čila Labadi-Molnar.

   U okviru večeri izveli su više pesama uz pratnju muzike, Šandor Konja je po prvi put pre dvadeset godina dao muzičku potporu jednom stihu čiji je autor Ištvan Balog, i od tada još mnogo pesama živi dalje u ovoj formi. Kao iznenađenje publici spremio je jednu pesmu od autora Siverija, a poneo je i jednu pesmu od Ferenca N. Ciroka.           

   Ova manifestacija se održala uz pomoć podrške fonda „Betlen Gabor”. Nakon zvaničnog dela, literarno veče se nastavilo sa neobaveznim razgovorom i druženjem.        

  • Otilia Konja-Kovač