Mladi u akciji – predstavljanje Mužljanskog foruma mladih


   Organizacija omladine u Mužlji formirana je kada su se pojavile prve civilne organizacije, tada kao podklasa udruženja. Prva zvanična i registrovana omladinska organizacija osnovana je 2000. godine pod nazivom Omladinska organizacija Mužlja (poznata kao MISZ), koja je 2009. godine dobila naziv Mužljanski forum mladih (MIF). Tokom godina, pored bezbroj dobrotvornih pokreta, lokalni mladi ljudi posvetili su veliku pažnju poboljšanju položaja mladih (predstave, zabavne večeri, sportski dani …) i takođe su aktivno učestvovali u društvenom životu sela. Trenutno predsedništvo Foruma mladih izabrano je u martu 2019. godine. Organizacija broji oko 30 članova između 14 i 20 godina.

   Pitao sam Klaudiju Išpanović i Danijela Vargu, predsednicu i potpredsednika Mužljanskog foruma mladih (MIF), o aktivnostima sprovedenih u nedavnom periodu i budućim planovima:

–   Naše članstvo je od samog početka igralo glavnu ulogu u organizovanju događaja drugih civilnih organizacija – organizovali smo mini-olimpijadu za mlade u okviru tradicionalnog takmičenja u žetvi u organizaciji Fokus klastera – Udruženja porodičnih poljoprivrednika, pomogli smo Udruženju čuvara tradicije u organizaciji tradicionalne mužljanske svadbe i pomogli smo Savetu Mesne zajednice u organizaciji buča, zatim učestvovali smo na Mikulaš balu lokalne organizacije SVM, gde smo volonterskim radom doprineli uspehu dobrotvorne akcije. Pored toga, organizovali smo nekoliko tematskih večeri, predavanja i žurki, od kojih se možda najviše pominjala naša zabava na kraju školske godine, kojoj je prisustvovalo oko 150 lokalnih učenika osnovnih i srednjih škola i lokalni mladi ljudi – rekla je Klaudija.

   Tokom vanrednog stanja uvedenog u martu ove godine zbog epidemije koronavirusa, MIF je jedna od prvih organizacija koja je pohitala u pomoć starijim sugrađanima. Mladi su se aktivno pridružili volonterima lokalnog Saveta i srcem i dušom pomogli starijima u kupovini i predaji paketa pomoći koji su pripadali penzionerima sa malim primanjima.

–   Bilo je dobro videti koliko smo radosti i veselja uneli u domove i svakodnevni život starijih seljana svojim malim, ali iskrenim doprinosom, uprkos ozbiljnoj situaciji koja je nastala – dodao je Danijel.

   Što se tiče planova za ovu godinu i u budućnosti, Klaudija i Danijel su rekli da će i dalje rado pomagati u organizaciji drugih događaja. Planovi uključuju završetak renoviranja njihove klupske prostorije (dosad su okrečeli i preuredili i odvojili ženski i muški toalet i radili su i na pravljenju „igraonice“), kao i proširenje članstva i izgradnju odnosa sa drugim omladinskim organizacijama.

  • Tivadar Borbelj