Klub izviđača – u akciji stari izviđači


   U septembru prošle godine se u okviru Vojvođanskog mađarskog saveza izviđača oformio Klub izviđača, koji okuplja odrasle izviđače ili trenutno aktivne izviđače.

   Pre trideset godina, kada su se oformile prve grupe izviđača u Mužlji, tada su i roditelji te dece položili svoj zavet, i nakon kraće pauze, sada ponovo postoji potreba za istim, da se sa tzv. „starim izviđačima” ponovo pozabave. Sastanci se održavaju mesečno jednom, i na tim večerima, popodnevima, reč je o pokretu izviđača, o načinu života izviđača, i o zakonima. Ovo se organizovalo ne samo da bi sebe usavršavali, nego i zbog toga da bi podržavali rad izviđača u lokalnoj zajednici, da bi ojačali lokalnu grupu.

   Trenutno se oko dvadesetak članova učlanilo u Klub izviđača, ali uvek postoje zainteresovani, koji bi rado učestvovali u radu, i voleli bi da nauče nešto novo. Postoje u grupi i takvi pojedinci, bračni drugovi, koji po priči u svom detinjstvu nisu imali prilike da budu bliže izviđačima, ali bi taj period sada voleli nadomestiti, tako da sada rado pomažu tamo gde postoji potreba u klubu. Među članovima kluba mnogi su i u drugim organizacijama aktivni, tako da njihova radinost mnogo čini za osnažnivanje zajednice. Tokom radionica postoji teorijski i praktični deo, koji oslikava situaciju kao kada bi bili na stvarnoj straži. Nauče i vezivanje čvorova, kao i zakone izviđača, velika pažnja se posvećuje i negovanju običaja, pevaju se narodne pesme, praktikuju se i ostale radinosti vezane za narodne rukotvorine.

   U klubu izviđača svakom prilikom plamen sveće simbolizuje logorsku vatru, a okupljanje se završava sa „krugom ljubavi” i sa pesmom. Na taj način se opraštaju stari izviđači, koji su i do sledećeg susreta u kontaktu, grade, ojačavaju i podržavaju zajednicu -svako shodno svojim mogućnostima.

  • Otilia Konja-Kovač