Buč u Deonici


Na mužljanskim ritovima i ove godine održan je buč u Deonici, u nedelju najbližu Velikoj Gospojini. Prisutni su se okupili kod krsta, a misu je služio otac Janez Jelen.

Bilo je onih koji su položili cveće na krst, sećajući se nekadašnjih seljaka. Ove godine misi prisustvovalo je više ljudi, a među njima je još bilo i onih koji su detinjstvo proveli baš u ovom seoskom svetu.

Katica Fodor i Lajoš Marton još dobro pamte stara vremena, jer su tamo išli u seosku školu, koja je tada imala oko 30 učenika. Ima gotovo čitav red kuća porodica koji i danas žive na salašima. Porodice iz seoskog sveta, kasnih 1950-ih godina preselile su se u selo, jer je život na farmi postajao sve teži.

Danas samo krst ukazuje na nekadašnji salašarski svet u Deonici, ali je sve više vikendica, pa je put do Tise ponekad prilično prometan.

  • Otilija Konja-Kovač