XV. Mužljanska svadba


Subota 26.09.2020.

9h Takmičenje u kuvanju svadbenog paprikaša, nema kotizacije. Takmičenje se održava u dvorištu KUD Petefija
10h Predavanje materijala za smotru i ocenjivanje, svadbeni kolači, slani i slatki. Predaja domaće rakije za takmičenje u klubu negovaoca starih običaja
10:30h Svečano otvaranje XV. mužljanske svadbe u dvorištu KUD Petefija.
11h Otvaranje tradicionalne izložbe na temu mužljnaska svadba u klubu neogavaoca starih običaja.
13h Proglašenje pobednika.