Podrška mladima u Mužlje


Omladina u Mužlji je bila aktivna već u vreme pojave prvih civilnih organizacija, u to vreme je još delovala kap podgrupa nekog većeg udruženja. Prva zvanična i registrovana organizacija osnovana je 2000. godine pod imenom Mužljanski Savez Mladih (široko poznata kao: MIS), a zatim je 2009. godine dobila naziv Mužljanski Forum Mladih (MIF). Tokom godina, pored nebrojenih dobrotvornih akcija, ovdašnja omladina je veliku pažnju posvetila poboljšanju položaja mladih (nastupi, zabavne večeri, sportski dani…) i aktivno se uključuju u društveni život zajednice. Ove godine organizovane su više zabavnih večeri i veće akcije ulepšavanja sela, čišćenja i sadnje drveća, a zahvaljujući podršci Mađarskog nacionalnog saveta nabavljena su nova plafonska svetla, koja bolje osvetljavaju prostoriju kluba i emituju svetla različitih boja kada se ogranizuju žurke. Mladi Mužljanci trenutno rade na organizovanju sportskog susreta, na koji bi pozvali učenike viših razreda lokalne osnovne škole “Servo Mihalj” i srednjoškolce.

  • Tivadar Borbelj