Opstanak zajednice je važan i za mlade ljude u Mužlji


Opstanak zajednice ili naselja zavisi (takođe) od toga u kojoj meri lokalni mladi ljudi imaju ulogu u svakodnevnom društvenom životu. Koliko im je važno očuvanje maternjeg jezika, tradicije i kulture, koliko razmišljaju o zajednici i da li imaju moć da grade zajednicu. U Mužlji je nedavno oformiran tim učenika osnovnih i srednjih škola na koje se meštani (čak i oni u komšiluku) ugledaju i na koje su veoma ponosni. Oni su entuzijastični, nesebični, a njihov dobrovoljni rad ne poznaje granice. Njihove aktivnosti pratio je i Savet mesne zajednice i u okviru prijema nagrađeni su zahvalnicama za nesebičan, dobrovoljan i koristan rad.

Mladi se trude da pomognu u organizovanju manifestacija drugih civilnih organizacija, ali i da svojim idejama obogate društveni život naselja. Mnogi od njih rade kao animatori parohije u Mužlji tokom oratorijuma, jer smatraju važnim rad sa decom. Drugi su članovi lokalnog Foruma mladih, koji raznim humanitarnim akcijama, sportskim danima, predstavama i zabavnim večerima ulepšavaju svakodnevicu mladih, istakli su članovi Saveta.

  • Tivadar Borbelj