Doneli su donaciju knjiga iz mesta Sarvaš


   Praznik žetve je takođe bio dobar trenutak da žitelji mesta Sarvaš predaju dve kutije knjiga koje su prikupili i predali Mužljancima. Ferenc Zavoda, predsednik Udruženja za očuvanje tradicije gazdi iz mesta Sarvaš, prosledio je knjige Jožefu Gregušu, koje će biti smeštene u biblioteci Osnovne škole „Servo Mihalj” u Mužlji.

  • Otilija Konja-Kovač