U srednjobanatskom centru za nacionalne manjine “papirologija“ je došla do izražaja


   U Vojvodini postoji pet centara manjina, jednom – Srednjobanatskom – sedište je u Mužlji. Kristina Juhas Terkelj, rukovodilac centra u zgradi Mesne zajednice, rekla je da se deo posla smanjio u datoj situaciji, jer se ne mogu organizovati događaji, ali se veći naglasak stavlja na papirologiju. Razni dokumenti se sistematizuju, a i vreme za rešavanje konkursa je kraj godine.

   Početkom godine još su se mogle održavati neke manifestacije, a onda kada je epidemija donekle popustila, neka udruženja su i održala svoje manifestacije, naravno sa nešto skromnijim sadržajem. Oni su se odvijali početkom leta, i u septembru.

   Oko 25 udruženja postoji u regionu Srednjeg Banata u mužljanskom centru, a to su organizacije iz Belog Blata, Lukinog sela, Mihajlova, Zrenjanina, Novog Itabeja i Mužlje. Naravno, u manjim naseljima, u kojima je Mađara sve manje, čelnici udruženja su preskočili organizaciju događaja, fokusirajući se više na pokušaj da dobiju što više sredstava, pomoću kojih mogu ponovo da rade obnovljenom snagom nakon ublažavanja epidemioloških mera.

  • Otilija Konja-Kovač